stres cieplny u krów
fot. Fotolia

Wysokie temperatury powietrza sprawiają, że hodowcy bydła mogą zauważyć w swoich stadach objawy stresu cieplnego.

Bydło, jak wszystkie inne gatunki zwierząt posiada określone warunki komfortu termicznego ? przyjmuje się, że jest to temperatura w granicach 7-20°C. W przypadku kiedy temperatura powietrza długotrwale przekracza określony poziom, może dojść do przegrzania zwierząt i pojawienia się objawów stresu cieplnego u krów. Chociaż stres cieplny może dotykać także cielęta i opasy, największe straty powodować może wśród krów mlecznych.

Długo utrzymujące się wysokie temperatury powietrza mogą doprowadzić do mniejszego pobierania przez zwierzęta paszy, a w konsekwencji do spadku wydajności mlecznej i poziomu tłuszczu w mleku. Przyjmuje się, że stres cieplny u krów może sprawić, że będą one produkować o 10-15% mniej mleka niż w szczycie laktacji, co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi.

Dodatkowo stres cieplny u krów może negatywnie wpływać także na wskaźniki rozrodu, a także sprawić, że zwierzęta będą bardziej podatne choroby metaboliczne, grzybicze, bakteryjne i wirusowe. Brak apetytu wynikający ze stresu cieplnego u krów sprawia, że organizm zwierząt znajduje się w ujemnym bilansie energetycznym, a to wpływa na ilość wydzielanej gonadoliberyny (GnRH) i hormonu LH, które odpowiadają za dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych i owulację.

Aby zmniejszyć skutki występowania stresu cieplnego u krów, które utrzymywane są na pastwiskach, należy zadbać o to, aby zwierzęta miały odpowiednie schronienie np. zadaszenie w postaci wiaty oraz dostęp do wody. W przypadku zwierząt utrzymywanych w oborze, oprócz dostępu do wody kluczowa jest odpowiednia wentylacja.

Stres cieplny u krów może być niwelowany także przez odpowiednie dodatki paszowe. Najlepszą metodą jest żywienie zwierząt dawkami zbilansowanymi, również pod względem zawartości włókna i skrobi.

W odpowiednio dobranych dawkach pokarmowych warto stosować także dodatek w postaci tłuszczu, który wpływa na przemiany tłuszczowe w organizmie zwierząt, powodując mniejszą produkcję ciepła.

Źródło: www.mojarola.pl