bydło opasowe
fot. Fotolia

Od ponad roku w Polsce wdrażana jest strategia ?Wołowina 2022?. Celem porozumienia podpisanego w grudniu 2016 roku na lata 2017?2022 jest wspólne działanie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora specjalizującego się w produkcji mięsa wołowego.

W piątek 27 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się piąte spotkanie poświęcone realizacji strategii.

W ramach odbywających się spotkań konsultacyjnych analizowano wszelkie uwagi dotyczące strategii, w której ostatecznie zdefiniowano czynniki wzrostu opłacalności sektora – podniesienie ceny, obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej oraz promocję polskiej wołowiny.

W konsultacjach kierowano się przede wszystkim opiniami hodowców i producentów bydła mięsnego, rzeźni, zakładów przetwórczych oraz naukowców.

Opracowana strategia przewiduje następujące działania:

– Podniesienie rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, który obejmowałby między innymi utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.

– Zrównoważony i trwały rozwój sektora wołowiny, który realizacje działań zgodnych z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, a także środowiska naturalnego.

– Rozwój branży zakładający inteligentne i innowacyjne rozwiązania, obejmujące między innymi wykorzystanie badań naukowych do tworzenia powiązań między wiedzą, a działalnością rolniczą.

– Przejrzystość i dzielenie wspólnych wartości oraz celów w ramach integracji sektora wołowiny.

Źródło: MRiRW