Jan Krzysztof Ardanowski - konferencja
fot. MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, podsumował działania podjęte w roku 2018 i przedstawił plany resortu rolnictwa na kolejne 12 miesięcy.

? Trudno byłoby rozwiązywać problemy związane z rolnictwem bez wsparcia premiera i kolegów ministrów z innych resortów. Bardziej pro-rolnego, pro-społecznego i pro-wiejskiego rządu niż obecny jeszcze nie było ? powiedział Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że odpowiedzialność całego rządu za sektor rolny była widoczna chociażby podczas tegorocznej suszy, kiedy to na pomoc rolnikom zostały przeznaczone o wiele większe środki finansowe niż te zapisane w budżecie państwa.

? Reagowanie na sytuacje kryzysowe jest obowiązkiem państwa i tak było w ubiegłym roku, kiedy to wraz z postępowaniem suszy, rząd przeznaczał kolejne środki na pomoc poszkodowanym rolnikom. Początkowo na pomoc suszową przeznaczono 800 mln złotych, a finalnie kwota ta zatrzymała się na 2,215 mld złotych ? zauważył Ardanowski.

Minister rolnictwa zwrócił także uwagę na fakt, że Polska przekazała wyższe środki na pomoc poszkodowanym rolnikom niż chociażby Niemcy.

? Rząd polski przeznaczył na pomoc suszową w przeliczeniu około 500 mln euro i to w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W przypadku Niemiec było to 340 mln euro, z czego połowa środków pochodziła od samorządów ? poinformował Ardanowski.

Wraz z początkiem 2019 roku, w życie weszły także nowe ustawy, które według ministra mają pomóc w zmniejszeniu niektórych kosztów prowadzenia gospodarstw rolnych  i poprawienia ich konkurencyjności.

W tym celu zwiększony został limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzrost z 86 do 100 l/ha), a pomoc obowiązuje także rolników prowadzących chów lub hodowlę bydła, dla których limit zwrotu wynosi 30 litrów na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową.

Jan Krzysztof Ardanowski poinformował także, że zostaną utrzymane wszystkie działania w ramach pomocy de minimis. Jej poziom wynosić będzie 1,25% wartości produkcji krajowej, a dostępna dla gospodarstwa kwota zostanie zwiększona z 15 do 20 tys. euro.

? Poprzez realizację zadań Planu dla wsi przygotowaliśmy i wdrożyliśmy w życie przepisy prawne, które pozwalają na wzrost rolniczych dochodów i ograniczenie biurokracji ? powiedział minister Ardanowski.

W tym celu zwiększona została kwota wolna od podatku dla żywności sprzedawanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, która wynosić będzie 40 tys zł, a po przekroczeniu tej stawki obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2%.

Ardanowski zauważył także, że ułatwione zostało również prowadzenie działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) oraz sprzedaży bezpośredniej poprzez zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania do zatwierdzenia projektów technologicznych.

W życie weszły także ustawy mające na celu zapobieganie fałszowaniu polskiej żywności poprzez jej znakowanie i zwiększenie uprawnień organów kontrolnych w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych.

MRiRW