wieprzowina - ubojnia
fot. Fotolia

Choroba afrykańskiego pomoru świń w dalszym ciągu rozprzestrzenia się po terytorium Polski i według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej jest poważnym zagrożeniem dla całej branży wieprzowiny w Polsce.

Dotychczas na terytorium Polski wykryto 39 przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji trzody chlewnej w 2019 roku, a biorąc pod uwagę lokalizacje, w których pojawiała się choroba, istnieje duże niebezpieczeństwo przedostania się ASF w tereny, gdzie hodowla trzody chlewnej jest bardzo mocno skoncentrowana.

Szczególnie niepokojące jest pojawienie się afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu żuromińskiego, co stanowi zagrożenie dla gospodarstw zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Chociaż rolnikom, którzy musieli zlikwidować stada z powodu urzędowej decyzji powiatowego lekarza weterynarii przysługuje odszkodowanie, jeżeli ich gospodarstwa spełniły zasady bioasekuracji, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej zauważa, że nie wszystkie podmioty w całym łańcuchu produkcyjnym zostały objęte odszkodowaniami.

Zakłady mięsne, których produkty są podejrzane o zarażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek do wycofania całej partii produktów ze wszystkich placówek handlu hurtowego i detalicznego ponosząc koszt takiego mechanizmu. KZP-PTCh podkreśla, że surowiec, który trafia do przetwórstwa poddawany jest wcześniej nadzorowi weterynaryjnemu i wystawiane są odpowienie świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej uważa, że przenoszenie przez administrację kosztów wycofywania podejrzanych produktów na przetwórców sprawia, że obawiają się oni poniesienia ewentualnych kosztów związanych z wycofaniem produktów z palcówek handlowych. W efekcie rolnicy z regionów gdzie występuje ASF mają problem ze zbyciem surowca, a ubojnie nie chcąc ponosić ryzyka w coraz większym stopniu zaopatrują się w surowiec importowany.

KZP-PTCh informuje, że potęguje to kryzys w branży, dlatego apeluje o rozważenie możliwości zmiany przepisów i objęcia odszkodowaniami wycofywanie produktów wieprzowych podejrzanych o zakażenia wirusem ASF z handlu.

KZP-PTCh