żywienie krów w ostatnim trymestrze ciąży
fot. Fotolia

W Belgii zwierzęta nie będą już traktowane przedmiotowo. Nowy, powstający właśnie kodeks cywilny uznaje, że zwierzęta to istoty żywe mające uczucia, co stawia je w nowej kategorii oprócz ludzi i towarów.

Do tej pory zwierzęta były uważane w kodeksie cywilnym za ruchomą materię fizyczną. Nowy projekt ustawy ma na celu stworzenie nowej kategorii ? zwierzęta, która nie obejmuje ludzi i towarów.

W związku z tym prawo własności nadal będzie mieć zastosowanie do zwierząt, ale podlegać będzie przepisom dotyczącym ochrony zwierząt. Chociaż zwierzęta pozostają zbywalne, nie będą traktowane na równi z przedmiotami nieożywionymi.

Organizacja praw zwierząt GAIA wyraziła poparcie dla ustawy i kontynuuje kampanię na rzecz konstytucyjnej ochrony zwierząt.

Belgia nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na zmianę przepisów. Wcześniej podobne prawo wprowadzili Niemcy, Luksemburg i Słowenia.

Źródło: www.pig333.com