żywienie świń
fot. Fotolia

Epidemia afrykańskiego pomoru świń sprawiła, że władze Chin muszą zastanawiać się nad rozwiązaniami, które rekompensowałyby spadek podaży na rynku wewnętrznym.

Jak donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na informacje przekazane przez agencję Reuters, na sytuacji związanej z wybuchem ognisk ASF bardzo mocno skorzysta z Brazylia.

Reuters twierdzi, że Chiny wydały licencje eksportowe 25 brazylijskim zakładom mięsnym, wśród których znajduje się 17 zakładów mięsa wołowego, 6 zakładów mięsa drobiowego i po jednym zakładzie mięsa wieprzowego i mięsa z osła. Oznacza to, że liczba brazylijskich zakładów eksportujących mięso do Chin wzrosła z 64 do 89.

Chiny są największym odbiorcą mięsa czerwonego i drobiowego pochodzącego z Brazylii, która jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia wysyłek z zakładów, które właśnie otrzymały licencje.

Warto dodać, że od 2018 roku Brazylia notuje wzrost wysyłek do Chin w każdej z kategorii mięsa.

KIPDiP / Reuters