kury wolny wybieg
fot. MojaRola.pl

Kury przydomowe, czyli hodowla drobiu w niewielkiej skali w celach rekreacyjnych lub produkcyjnych, cieszą się coraz większą popularnością w Polsce. Jednak czy hodowla kur przydomowych jest objęta obowiązkiem rejestracji? Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.

Czy kury przydomowe trzeba rejestrować?

W Polsce, hodowla kur przydomowych nie jest obecnie objęta obowiązkiem rejestracji na poziomie krajowym. Nie ma specjalnych przepisów ani wymagań rejestracyjnych dotyczących hodowli drobiu na niewielką skalę w ramach tzw. strefy przydomowej, czyli na terenie działki, na której znajduje się dom jednorodzinny. Hodowla kur przydomowych traktowana jest jako forma hodowli zwierząt gospodarskich na niewielką skalę, która nie podlega rejestrowaniu czy licencjonowaniu.

Kiedy rejestracja hodowli kur może być wymagana?

Jest jednak kilka przypadków, w których hodowla kur przydomowych w Polsce może podlegać obowiązkowi rejestracji. Przede wszystkim, jeśli hodowla odbywa się w ramach działalności gospodarczej, czyli z celem zarobkowym, to wtedy konieczne jest zarejestrowanie takiej hodowli jako działalności gospodarczej i spełnienie wszystkich wymagań związanych z prowadzeniem takiej działalności, w tym również rejestracja w odpowiednich urzędach czy instytucjach.

Ponadto, rejestracja hodowli kur przydomowych może być również wymagana w przypadku hodowli w miejscach objętych szczególnym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, takich jak np. tereny leśne czy obszary chronione. W takich przypadkach, hodowla kur przydomowych może być objęta lokalnymi przepisami regulującymi taką działalność, włącznie z obowiązkiem rejestracji.

Warto zauważyć, że chociaż hodowla kur przydomowych nie jest obecnie objęta ogólnym obowiązkiem rejestracji na poziomie krajowym w Polsce, to jednak hodowcy powinni zachować ostrożność i przestrzegać ogólnych zasad dotyczących dobrostanu zwierząt, higieny hodowli oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Przestrzeganie tych zasad jest nie tylko odpowiedzialne, ale również może chronić hodowców przed ewentualnymi problemami prawno-administracyjnymi czy zdrowotnymi.

W Polsce hodowla kur przydomowych nie jest obecnie objęta ogólnym obowiązkiem rejestracji na poziomie krajowym. Jednak lokalne przepisy oraz zasady Kodeksu dobra praktyki w chowie kur niosek mogą wymagać rejestracji takiej hodowli w niektórych przypadkach. Rejestracja hodowli może być korzystna z punktu widzenia zapewnienia zdrowia zwierząt, ochrony ludzi, dostępu do informacji i wsparcia.

Źródło: www.mojarola.pl