dopłaty w rolnictwie
fot. Fotolia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje proces wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW w 2019 roku.

Z danych przekazanych przez Agencję w dniu 31 października wynika, że zrealizowano dotychczas 1,3 mln przelewów na łączną kwotę 4,5 mld zł.

W 2019 roku oprócz zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, rolnicy po raz pierwszy otrzymują także zaliczki w ramach płatności obszarowych PROW. Do tej pory w ramach dopłat bezpośrednich ponad 804 tys. rolników otrzymało przelewy na łączną sumę wynoszącą 3,6 mld zł. W przypadku płatności obszarowych,  blisko 500 tys. rolników otrzymało ponad 900 mln zł.

W 2019 roku wysokość zaliczek wynosi 70% (dopłaty bezpośrednie) i 80% łącznej stawki (płatności obszarowe PROW), co jest najwyższym możliwym w Unii Europejskiej poziomem stawek.

Wypłata zaliczek na poczet dopłat w 2019 roku zakończy się 30 listopada, a 2 grudnia rozpocznie się proces wypłaty pozostałych środków.

W 2019 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegło się 1,3 mln rolników, a łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to około 15 mld. zł. O płatności obszarowe PROW ubiegało się ok. 975 tys. rolników, a łączna pula środków to 2,86 mld zł.

ARiMR