nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ukarał Grecję grzywną w wysokości 3,5 mln euro w wyniku naruszeń przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych.

Skarga dotycząca Grecji została wniesiona przez Komisję Europejską, ponieważ kraj ten nie spełnił wymogów wyroku z 2015 roku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Grecja naruszyła prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych. Kilka obszarów, w których wody gruntowe lub powierzchniowe zostały skażone, nie zostało zidentyfikowanych jako obszary wrażliwe ? chodzi o obszary równiny Tesalii i rzeki Evros.

Grecja nie spełniła wówczas wymogów orzeczenia ? stało się to dopiero cztery lata później po międzyresortowym dekrecie, w kwietniu 2019 roku, podczas gdy termin ten upłynął w grudniu 2017 roku. Trybunał stwierdził, że Grecja naruszyła obowiązek terminowego wykonania wyroku z 2015 roku, w efekcie czego skazana została na zapłatę kary pieniężnej.

Podobna kara może spotkać Niemcy, jeśli niemieckie prawo nawozowe nie zostanie dostosowane do wymagań Komisji Europejskiej.

Źródło: www.agrarheute.com