mięso drobiowe
fot. Fotolia

Egipskie władze podjęły decyzję o wstrzymaniu importu drobiu i produktów drobiarskich.

Decyzja o wstrzymaniu importu mięsa drobiowego została podjęta w ścisłej współpracy z ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi, a jako powód wymienia się konieczność wsparcia egipskiego przemysłu drobiarskiego.

W ostatnim czasie w Egipcie zauważalny jest słabnący popyt i spadek cen na mięso drobiowe.

KIPDiP