dziki
fot. Fotolia

Temat planowanego odstrzału dzików w związku z eliminacją wirusa afrykańskiego pomoru świń jest obecnie tematem wielu dyskusji. W związku z pojawieniem się pewnych wątpliwości dotyczących planowanego odstrzału, Główny Lekarz Weterynarii przedstawił oficjalne stanowisko w tej sprawie, wyjaśniając:

1) Polowania zbiorowe zsynchronizowane na dziki przebiegają niemalże identycznie jak klasyczne polowania zbiorowe na zwierzęta. Różnią się one tylko tym, że wykonuje się je równocześnie w obwodach łowieckich sąsiadujących ze sobą powiatów.

2) Polowania zsynchronizowane, które będą prowadzone w ramach odstrzału sanitarnego dzików mają być wykonywane w pasie o szerokości kilku kilometrów, na zewnątrz od strefy cichych polowań, tak aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

3) Obszar, na którym odbywać będą się planowane odstrzały skoordynowane przebiega przez część województw, a mianowicie: województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, podkarpackie i świętokrzyskie Obejmuje w sumie około 320 obwodów łowieckich, co stanowi około 6,8% obwodów łowieckich dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki.

4) Polowania skoordynowane mają odbywać się w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych.

5) Polowania będą prowadzone zgodnie z prawem łowieckim i zasadami etyki łowieckiej. Oznacza to, że myśliwi nie mają nakazu strzelania do ciężarnych loch.

6) Informacje o tym, że odstrzał sanitarny wielkoobszarowy ma doprowadzić do odstrzału ponad 200 tys. dzików nie są prawdziwe.

7) Pozyskanie około 190 tys dzików w ramach odstrzału ma obejmować cały sezon 2018/2019, czyli okres od 1 kwietnia 2018 do 30 marca 2019 roku.

8) Polowania skoordynowane mają być wykonywane w soboty i w niedziele, czyli tak samo jak klasyczne polowania zbiorowe i mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniającego się wirusa ASF.

9) Polowania zbiorowe i skoordynowane maja trwać do końca stycznia.

Strategia zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce opiera się na:

? usuwaniu zwłok padłych dzików, zarówno na obszarach, które objęte są restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń jak i na pozostałych obszarach;
? przestrzeganiu przez hodowców i myśliwych zasad bioasekuracji, której rolą jest niedopuszczenie do przeniesienia wirusa ASF;

? badaniu próbek każdego znalezionego padłego dzika w Polsce, każdego dzika, który został odstrzelony podczas polowań i może być nosicielem ASF na obszarze nieobjętym restrykcjami, każdego odstrzelonego dzika na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF w celu określenia zasięgu występowania choroby;

? wykonywaniu zarówno indywidualnych jak i zbiorowych polowań na dziki (wyłącznie wtedy, kiedy dozwolone są polowania zbiorowe);

? wykonywaniu polowań indywidualnych na dziki wyłącznie w strefie cichych polowań (pas o szerokości mniej więcej 40 km, którego oś stanowi granica pomiędzy obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia a obszarem ochronnym);

? wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików, który prowadzony jest głównie w obszarach objętych restrykcjami w związku z wirusem afrykańskiego pomoru świń, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Odstrzał sanitarny ma być jednak wyłącznie uzupełnieniem planu łowieckiego i nie może go zastąpić.

GLW