samosiewy rzepaku ozimego
fot. Krzysztof Przepióra

Rzepak ozimy należy do roślin, którego samosiewy są bardzo trudne do zwalczenia i mogą powodować spore problemy na polach, na których w przeszłości był uprawiany.

Samosiewy rzepaku ozimego mogą stanowić spore zagrożenia między innymi w plantacjach buraka cukrowego i przyczyniać się do występowania groźnego nicienia ? mątwika burakowego, który pojawia się w glebie i przyczynia się do sporych strat w plonie.

Trzeba pamiętać, że osypane nasiona rzepaku stają się chwastem i skutecznie konkuruje o miejsce, światło, wodę i składniki pokarmowe z kolejnymi roślinami uprawianymi po nim.

Samosiewy rzepaku mogą nasilać się w momencie, kiedy rzepak uprawiany w zmianowaniu uproszczonym oraz w sytuacjach, kiedy uprawiony był w monokulturze przez co najmniej dwa lata z rzędu.

Niejednokrotnie zdarza się jednak, że samosiewy rzepaku pojawiają się na polach, chociaż w gospodarstwie prowadzone jest prawidłowe zmianowanie lub rzepak został całkowicie usunięty z płodozmianu. Wynika to z faktu, że nasiona rzepaku mogą zachować zdolność do kiełkowania nawet przez 5 lat, co znacznie utrudnia walkę z samosiewami.

Problemy z samosiewami rzepaku wynikają także z naturalnych cech biologicznych tej rośliny. W momencie kwitnienia nie wszystkie  odgałęzienia rośliny zakwitają w tym samym momencie, przez co dojrzewanie strąków może być nierównomierne. Sprawia to, że podczas zbiorów nasiona mogą obsypywać się na pole i stać się źródłem zachwaszczenia.

Sposobem na ograniczanie obsypywania nasion może być dobór odmian mniej podanych na obsypywanie lub przeprowadzanie zabiegu sklejania łuszczyn. Trzeba jednak pamiętać, że obsypywanie nasion można jedynie zredukować, a nie wyeliminować.

Samosiewy rzepaku powinny zostać zlikwidowane odpowiednio wcześnie, ponieważ okres pożniwny sprzyja ich wegetacji. Likwidacja młodego rzepaku może odbywać się w sposób mechaniczny lub chemiczny.

Chemiczne zwalczanie samosiewów rzepaku ozimego powinno nastąpić w momencie, kiedy suma dziennych średnich temperatur gleby od momentu wschodu samosiewów rzepaku przekroczy 250 stopni Celsjusza (uwzględnia się temperaturę powyżej 8 stopni Celsjusza na głębokości 10 cm), a do zalecanych środków zalicza się Glyfos 360 SL.

Moja Rola