fot. MojaRola.pl

Jęczmień jary to popularne zboże, które uprawia się na całym świecie. Jest to roślina, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji i nawożenia, aby uzyskać dobre plony. Nawozy pod jęczmień jary powinny być dobierane tak, aby dostarczyć roślinie odpowiednią ilość składników odżywczych w danym momencie jej wzrostu.

Przygotowanie gleby przed siewem

Przed siewem jęczmienia jarego, warto przygotować glebę, aby roślina mogła w niej swobodnie rosnąć i pobierać składniki odżywcze. W tym celu warto zastosować nawozy organiczne, takie jak obornik, który dostarcza roślinie azot oraz inne składniki odżywcze. Obornik można zastosować na jesieni przed zimowaniem gleby, lub wczesną wiosną, przed siewem.

Nawożenie jęczmienia jarego w fazie wegetatywnej

Po siewie i kiełkowaniu jęczmienia jarego, ważne jest zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości składników odżywczych w fazie wegetatywnej. W tym celu można zastosować nawozy mineralne, takie jak nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Azot jest szczególnie ważny dla jęczmienia jarego w fazie wegetatywnej, ponieważ wpływa on na szybszy wzrost rośliny i większą produkcję ziarna. Fosfor i potas natomiast, są ważne dla zdrowego i silnego systemu korzeniowego rośliny.

Nawożenie jęczmienia jarego w fazie generatywnej

W fazie generatywnej, czyli w fazie kwitnienia i dojrzewania ziarna, ważne jest zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości składników odżywczych. W tym celu można zastosować nawozy, które zawierają magnez, bor i inne mikroelementy. Magnez jest ważny dla utrzymania zdrowych liści i fotosyntezy, a bor wpływa na jakość i wielkość ziarna.

Nawozy organiczne a nawozy mineralne

W przypadku nawożenia jęczmienia jarego, warto pamiętać, że zarówno nawozy organiczne, jak i mineralne, mają swoje zalety i wady. Nawozy organiczne dostarczają roślinie naturalnych składników odżywczych, ale ich skład i ilość jest trudna do kontrolowania. Z kolei nawozy mineralne są łatwiejsze do kontrolowania i dokładnego dozowania, ale mogą wpływać negatywnie na mikroorganizmy glebowe.

Źródło: www.mojarola.pl