stado bydła z deszczna
fot. Arka dla zwierząt

Saga dotyczą dalszych losów bydła z okolic Deszczna, które przez kilka lat żyło dziko na terenie województwa lubuskiego, powoli dobiega końca.

Po interwencji władz Państwowych zapadła decyzja, że zwierzęta zostaną utrzymane przy życiu. W poniedziałek potwierdził to Główny Inspektorat Weterynarii, informując, że ww obecnej sytuacji zostaną podjęte działania wskazane w uchwale Rady Sanitarno-Epizootycznej z dnia 3 czerwca 2019 roku.

Działania określone w uchwale przewidują oznakowanie wszystkich zwierząt w stadzie nadanie numeru kolczyka oraz przebadanie ich w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy zgodnie z przepisami ujętymi w krajowym prawodawstwie weterynaryjnym.

Do czasu oznakowania zwierząt i uzyskania wyników badań, zwierzęta powinny pozostawać w miejscu, w którym aktualnie się znajdują, w ścisłej izolacji od innych zwierząt. Jeżeli bydło okaże się wolne od chorób wskazanych powyżej, wówczas możliwe będzie  rozważenie możliwości przemieszczenia stada w całości do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która spełniać będzie wszelkie wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.

Docelowa siedziba stada powinna wykluczać możliwość swobodnego przebywania zwierząt na terenie położonym na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz na terenach łąk i pastwisk położonych poza ogrodzeniem oraz przemieszczania stada w całości lub w części poza siedzibę docelową z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do uboju i utylizacji.

Ponadto niemożliwe jest rozmnażanie się zwierząt drogą krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji oraz wprowadzanie do łańcucha żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mięsa pozyskanego ze zwierząt tworzących stado.

Badanie zwierząt ze stada z okolic Deszczna powinno zostać wykonane w siedzibie docelowej stada i powinno zostać zakończone w terminie około 6 miesięcy

GIW