rolnik wcześniejsza emerytura
fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysyłce deklaracji podatkowych PIT za rok 2019. Deklarację otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2019 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.

Do przykładów takich świadczeń zalicza się emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Deklarację otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) oraz alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
PIT-11 – informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

KRUS jednocześnie przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego 2020 na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty.

Źródło: www.krus.gov.pl