mięso drobiowe
fot. Fotolia

We wtorek w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy sekretarza stanu, Szymona Giżyńskiego z wiceministrem rolnictwa ds. UE i spraw zagranicznych Czech, Jirim Sirem.

Tematem przewodnim spotkania była kwestia bakterii Salmonella, która została wykryta na terytorium Czech w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski.

Przypomnijmy, że Państwowa Administracja Weterynaryjna (SVS) poinformowała o przejęciu mięsa drobiowego pochodzącego z Polski, w którym potwierdzono obecność Salmonelli. Wcześniej nieprawidłowości pojawiły się także w dostawach mięsa wołowego, w efekcie czego Czechy zdecydowały się na wprowadzenie nadzwyczajnych kontroli dostaw Polski.

Polska ze swojej strony zadeklarowała, że ściśle przestrzega prawodawstwa Unii Europejskiej, a wszelkie wykryte nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Ponadto strona polska zadeklarowała gotowość do współpracy i szczegółowej wymiany informacji ze stroną czeską.

Sprawa związana z obecnością salmonelli w mięsie z Polski odbiła się szerokim echem w opinii publicznej, zwłaszcza w Czechach, dlatego omówiono także tą kwestię.

Podczas spotkania ustalono, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności, pochodzącej zarówno z Polski, jak i Republiki Czeskiej, niezwłocznie informowana będzie druga strona.

W dalszej kolejności odpowiednie inspekcje będą podejmować działania wyjaśniające, a informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) i dopiero po wyczerpaniu tych procedur ? może nastąpić poinformowanie opinii publicznej.

Po stronie polskiej w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

MRiRW