fot. Krzysztof Przepióra

W dniu 26 lipca, prezydent Polski, Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ?Prawo łowieckie?, która wprowadza zmiany w ustawie ? między innymi dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Na mocy wprowadzonych zmian, podczas szacowania szkód, miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego zajmować będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 

Oznacza to, że zamiast sołtysów w szacowaniu szkód będą brać udział pracownicy ODR-ów.

Niezmieniony pozostanie natomiast tryb postępowania w sprawie szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania.

Uczestnictwo przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich i koszty z tym związane, będą natomiast pokrywane z funduszu leśnego.

Wysokość kosztów będzie określona przez rozporządzenie ministra środowiska i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a środki finansowe przekazywane jednostkom doradztwa rolniczego na podstawie umów, w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń.

Kancelaria Prezydenta RP