fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi działania w związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.

Według resortu rolnictwa, w Polsce istnieje potrzeba rozwoju biogazowni rolniczych oraz wprowadzenia zmian prawnych, które ułatwiłyby nawozowe zagospodarowanie produktów powstających w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej, a także przetwórstwa rolno-spożywczego.

Projekt zmian zakłada przede wszystkim:

– Łatwiejszy dostęp dla producentów nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych w zakresie wprowadzania produktów na rynek;

– Łatwiejszy dostęp obywateli/producentów rolnych do informacji na temat znajdujących się na rynku nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych;

– Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że termin zgłaszania do zmian w ustawie upłynął 13 kwietnia 2018 roku i obecnie trwają prace związane z ich analizą.

Źródło: MRiRW