nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie poinformowało o wydłużeniu terminu stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych.

Przypomnijmy, że w Polsce od lipca 2018 roku obowiązuje ?Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu?, na mocy którego, rolnicy mogą dokonywać nawożenia nawozami naturalnymi wyłącznie w określonych terminach.

O zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę przed kilkoma dniami apelowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W dniu dzisiejszym, resort rolnictwa przekazał, że  możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe do dnia 30 listopada.

Powyższa reguła ma zastosowanie w przypadku wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że z uwagi na fakt, że niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, producenci rolni powinni samodzielnie ocenić na podstawie panujących warunków pogodowych możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Nie powinno to jednak nastąpić później niż do końca listopada.

MRiRW