mięso drobiowe
fot. Fotolia

Według agencji informacyjnej Interfax, która powołuje się na serwis prasowy Ukraińskiej Konfederacji Agrarnej, Unia Europejska prowadzi działania prowadzące do zwiększenia kontyngentów dla wywozu artykułów mięsnych przez ukraińskie przedsiębiorstwa.

Zwiększenie kontyngentów miałoby dotyczyć nie tylko zapowiadanych wcześniej dostaw mięsa drobiowego, ale również wieprzowiny i wołowiny.

Ukraińska administracja od dłuższego czasu prowadzi intensywne starania zmierzające do poprawy pozycji ukraińskich towarów na rynku Unii Europejskiej.

Spekuluje się, że dzięki umowie stowarzyszeniowej, ukraińskie firmy będą mogły zwiększyć eksport artykułów rolno-spożywczych aż o 32%.

Ponadto trwają prace zmierzające do zmian ukraińskiego prawodawstwa, tak aby Ukraina miała możliwość skorzystania z unijnego wsparcia finansowego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

KIPDiP