Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawił swoje stanowisko dotyczące niedawnego strajku rolników zrzeszonych w ramach ruchu Agro Unia, który odbył się w Warszawie.

Działania rolników zostały wówczas skrytykowane przez szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachima Brudzińskiego. Niektórzy z rolników biorących udział w proteście są z kolei poszukiwani przez policję.

Chociaż zarząd WIR uważa, że nie popiera tak radykalnych działań, jakie podjęła Agro Unia, uważa że traktowanie strajkujących rolników jak najcięższych kryminalistów jest niedopuszczalne.

Poniżej treść oświadczenia WIR:

? Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża stanowczy protest przeciwko akcji policji polegającej na opublikowaniu wizerunków rolników biorących udział w akcji protestacyjnej w Warszawie w celu ich identyfikacji. Za całkowicie nieupoważnione uważamy stwierdzenie, że protestujący działali z pobudek chuligańskich.

? Takie działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa III uważamy za nadużycie prawa, gdyż w Polsce ochronie wizerunku podlegają nawet poważni przestępcy. Chociaż nie popieramy jakichkolwiek działań naruszających obowiązujące prawo, pragniemy jednak zauważyć, że przyjęta forma protestu świadczy o desperacji uczestniczących w nim rolników, których celem było zwrócenie uwagi na problemy branży rolniczej nie tylko polskiego rządu, lecz także opinii publicznej.

Pismo podpisane przez prezesa WIR, Piotra Walkowskiego zostało przekazane do ministrowa spraw wewnętrznych i administracji, Joachima Brudzińskiego, który określił strajkujących rolników mianem chuliganerii.

WIR