Jan Krzysztof Ardanowski - spotkanie polsko-wloskie
fot. MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Rzymie z włoską minister polityki rolnej, żywnościowej, leśnictwa i turystyki, Teresą Bellanovą.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027. Szef resortu rolnictwa podczas spotkania przedstawił postulaty Polski dotyczące odpowiedniego finansowania WPR oraz wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Minister Ardanowski stwierdził, że jeżeli Wspólna Polityka Rolna realizować ma cele związane z bezpieczeństwem żywnościowym Europy, promowaniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz podejmować zwiększone działania w zakresie zaangażowania na rzecz środowiska i klimatu ? musi być odpowiednio finansowana.

? Utrzymanie obecnych zasad dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich na podstawie kryteriów ustalonych 30 lat temu nie przystaje do obecnych wyzwań stojących przed rolnictwem ? powiedział Ardanowski.

? Obecnie nie ma już ekonomicznego i społecznego uzasadnienia do utrzymywania dysproporcji w wysokości wsparcia dla poszczególnych państw członkowskich. Co więcej, sytuacja ta stwarza nierówne warunki konkurencji, jest niesprawiedliwa i przez to stanowi zagrożenie dla silnej, solidarnej Unii Europejskiej w przyszłości .

Źródło: www.minrol.gov.pl