wyższe emerytury rolnicze
fot. Fotolia

Niewykluczone, że rolnicy płacący wyższe stawki większe składki emerytalno-rentowe, będą mogli liczyć na wyższe emerytury. Krajowa Rada Izb Rolniczych na podstawie wniosków wojewódzkich izb rolniczych, zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie modyfikacji wysokości świadczeń przyznawanych rolnikom.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawnych, rolnicy którzy posiadają  gospodarstwa większe niż 50, 100, 150 i 300 hektarów płacą wyższe składki emerytalno-rentowe, ale w przyszłości będą otrzymywać identyczne emerytury jak rolnicy posiadający gospodarstwo do 50 hektarów.

Zdaniem rolników obecna sytuacja nie jest sprawiedliwa i oczekują, że właściciele gospodarstw płacących wyższe składki, będą otrzymywać proporcjonalnie wyższe świadczenia.

W związku z powyższym niewykluczone, że niebawem może dojść do zmiany ustawy z dn. 20.12.1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.)

KRIR