bydło mięsne - limousine
fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda podpisał się pod zmianami w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Znowelizowana ustawa ma sprawić, że właściciele zwierząt gospodarskich będą obarczeni mniejszymi obciążeniami administracyjnymi.

Od teraz rolnicy będą mieć więcej czasu na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmian w liczebności stada i uboju świń w gospodarstwach znajdujących się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom.

Dotychczas wszelkie zmiany, musiały zostać zgłoszone przez rolników w ciągu 24 godzin. Teraz mają na to 2 dni.

Ustawa zakłada, że świnie będzie można oznakować kolczykiem lub tatuażem. Jeżeli zwierzę zgubi kolczyk lub ulegnie on zniszczeniu, właściciel jest zobowiązany oznakować je odpowiednim numerem identyfikacyjnym w terminie 1 dnia od stwierdzenia braku oryginalnego kolczyka lub zauważenia jego zniszczenia.

W przypadku hodowli bydła, owiec i kóz, zgubiony lub uszkodzony kolczyk, musi zostać zamieniony odpowiednim duplikatem.

Zaproponowane zostało również zniesienie obowiązku dokonywania wykonywania spisu bydła, owiec i kóz oraz zgłaszania tego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zmniejszy się zakres informacji dotyczący spisu świń.

Na mocy ustawy, nie będzie również trzeba tłumaczyć na polski paszportu konia sprowadzonego z zagranicy.

MRiRW