rzepak ozimy - kwitnienie
fot. Krzysztof Przepióra

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podpisał czasowe zezwolenie dotyczące stosowania dwóch zapraw opierających się m.in. na jednej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów w uprawie rzepaku ozimego.

Zezwolenie dotyczy stosowania zaprawy Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Pierwszy środek uzyskał zezwolenie ważne od 20 maja do 17 września 2019, drugi od 1 czerwca do 28 września 2019.

Obie zaprawy przyczyniają się do zwalczania takich szkodników w uprawie rzepaku ozimego jak chowacz galasówek i miniarka kapuścianka.

Po upływie wyżej wskazanych terminów, preparaty nie będą mogły pozostać w obrocie ani być stosowane. Również nasiona rzepaku zaprawione wskazanymi zaprawami nie będą mogły być wysiewane.

KRIR