Susza kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) opublikował kolejny raport dotyczący suszy rolniczej w Polsce, który obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku.

Wynika z niego, że w monitorowanym okresie, obszar objęty suszą rolniczą zmniejsza się i aktualnie dotyczy ona w sześciu województwach w Polsce: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) w Polsce oscyluje obecnie na poziomie -91 mm i w porównaniu z poprzednim raportem uległ zmniejszeniu z poziomu -106 mm. W dalszym ciągu obszarem, gdzie deficyt wodny jest największy jest pojezierze lubuskie i są to braki wodne wynoszące od -170 do -209 mm.

Nieco lepsza, ale wciąż trudna sytuacja występuje na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, Niziny Wielkopolskiej, Śląskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej oraz na Polesiu Lubelskim, gdzie braki wodne wynoszą od -120 do -169 mm. Najmniejsze niedobory wodne wynoszące od -50 do -119 mm odnotowano na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim.

Uprawami, które są szczególnie narażone na działanie suszy jest kukurydza na kiszonkę oraz na ziarno.

IUNG