susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach przedstawił najnowszy raport dotyczący suszy na terenie Polski w okresie od 11 maja do 10 lipca 2019 roku.

Według wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) sporządzonego dla wszystkich gmin w Polsce, stwierdzono występowanie suszy rolniczej na terytorium naszego kraju.

Z analiz wynika, że średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego wynosi obecnie -94 mm, podczas gdy w ostatnim raporcie wynosiła -35 mm.

Największy niedobór wody w okresie od 11 maja do 10 lipca 2019 zanotowano na terenie województwa lubuskiego, a konkretnie na obszarze pojezierza lubuskiego, gdzie wartość klimatycznego bilansu wodnego wynosi od -240 do -259 mm. Trudna sytuacja ma miejsce także w pozostałej części województwa oraz w zachodniej części województwa wielkopolskiego deficyt wody wynosi ponad -200 mm.

Deficyt wodny na poziomie -160 do -200 mm odnotowano z kolei w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, a także na Polesiu Lubelskim.

Najmniejsze niedobory wody wynoszące powyżej -110 mm odnotowano natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim.

Susza rolnicza została stwierdzona na terenie 14 województw w Polsce z wyjątkiem województwa małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. W porównaniu z poprzednim raportem, liczba gmin, w których stwierdzono występowanie suszy rolniczej zwiększyła się o kolejne 115 gmin. Łącznie susza została odnotowana na terenie 1333 gmin w Polsce, co stanowi 53,82% całego kraju.

W okresie od 11 maja do 10 lipca 2019 roku, największe zagrożenie suszą rolniczą odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku.

IUNG