rzepak ozimy jesienią
fot. Fotolia

Skracanie rzepaku ozimego jest jednym z najważniejszych zabiegów, który dokonywany jest na plantacjach w okresie jesiennym. Zazwyczaj stanowi on połączenie ochrony fungicydowej z regulacją wzrostu rzepaku, której celem jest uzyskanie równomiernego dojrzewania roślin rzepaku na całej plantacji.

Prace związane z zasiewami zostały już zakończone, a rośliny, które siane były w pierwszej kolejności (przede wszystkim na wschodzie Polski), niebawem wejdą w fazę 2-6 liści, która kwalifikuje się do wykonania zabiegu.

Rzepak ozimy jest rośliną, która jest bardzo wrażliwa na wszelkie zaniedbania agrotechniczne w okresie jesiennym, a takim bez wątpienia jest nadmierna ?wybujałość? roślin. Bujna i wysoka rozeta liściowa jesienią zakłóca rozwój systemu korzeniowego, a zbyt wysunięta szyjka korzeniowa rośliny sprawia, że jest ona bardziej wrażliwa na działanie niskich temperatur.

Zabieg skracania rzepaku ozimego powinien być przeprowadzony przede wszystkim na polach, gdzie rośliny zostały zasiane wcześniej i zastosowano wysoką, startową dawkę azotu.

Skracanie rzepaku ozimego wpływa na poprawę pokroju roślin i zwiększa ich zdolność do krzewienia się oraz mrozoodporność. Pąk wierzchołkowy rośliny jest osadzony niżej, a dodatkowo zwiększa się średnica szyjki korzeniowej, która odpowiada za magazynowanie substancji zapasowej. Dodatkowo skracanie rzepaku ozimego wpływa na jakość plonu. Nasiona charakteryzują się wówczas mniejszą wilgotnością i większą czystością.

Środki ochrony roślin, które stosowane są w rzepaku w celu regulacji jego wzrostu, nie tylko hamują rozwój chorób grzybowych, ale powodują zmiany w gospodarce hormonalnej roślin. Blokują one syntezy hormonów odpowiedzialnych za wzrost szyjki korzeniowej, a przyczyniają się do powstawania hormonów odpowiedzialnych na rozwój systemu korzeniowego oraz pędów bocznych.

Wczesną wiosną rośliny tracą większość jesiennych liści i ponownie odbudowują aparat asymilacyjny. Między innymi dlatego intensywny rozwój rozety liściowej w okresie jesiennym nie jest pożądany, a bardziej istotny jest rozwój korzenia, ponieważ szybkość odbudowy liści zależy od zapasów zgromadzonych w nim.

Stadium rozwojowe roślin podczas wykonywania zabiegu odgrywa kluczową rolę, ponieważ przedwczesna ingerencja w ich dojrzewanie roślin może zaburzyć ich dalszy rozwój.

Zdarza się również, że na polach, gdzie rzepak zasiany został w odpowiednim terminie, potrzebnych jest nawet kilka zabiegów fungicydowo-regulujących. Duże znaczenie mają też warunki klimatyczne w danym regionie. W celu optymalnego przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych, konieczne jest stałe monitorowanie pola pod kątem tempa wzrostu i rozwoju roślin, ich odżywienia i obecności chorób i chwastów.

Moja Rola