susza 2018
fot. Krzysztof Przepióra

Niewykluczone, że w przyszłości możliwe będzie monitorowanie suszy rolniczej w oparciu o teledetekcję, czyli poprzez wykorzystanie specjalnych sensorów (czujników).

W środę w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie, a uczestniczył w nim między innymi minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości w zakresie operowania danymi satelitarnymi przy określaniu rozmiarów suszy rolniczej oraz omówiono potencjał wykorzystywania danych przez instytucje wspierające rolnictwo oraz rolników indywidualnych.

Jak zauważyli uczestnicy spotkania, zdjęcia wykonywane przez satelity z biegiem czasu stają się bardziej precyzyjne, a rozdzielczość najlepszych z nich sięga już 30 cm.

Według ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego nowe technologie, oparte na zdjęciach satelitarnych i na zdjęciach z dronów mogą być źródłem wielu cennych informacji dla rolnictwa i są one już szeroko wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym.

– Chociaż powszechnie nie stosuje się jeszcze nowych technik i technologii w odniesieniu do suszy rolniczej, jestem przekonany, że już wkrótce będzie można dzięki nim analizować stan upraw, jak również szacować straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ? stwierdził szef resortu rolnictwa.

Według ministra rolnictwa, nowe technologie mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ponieważ liczba osób zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki stale maleje, podczas gdy potrzeby żywieniowe stale rosną.

MRiRW