pszenżyto ozime
fot. Krzysztof Przepióra

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem, który daje szanse zbadania i przeanalizowania odmian roślin uprawnych pod kątem ich wartości gospodarczej, dzięki czemu istnieje możliwość optymalnego doboru odmian spełniających wymogi danego gospodarstwa rolnego.

Cechami, które są szczególnie pożądane wśród rolników, a które są monitorowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego są zimotrwałość i poziom plonowania.

Wraz z początkiem września, w wielu regionach Polski rozpoczyna się sezon siewny pszenżyta ozimego. Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego, w połączeniu z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi, dają największe szanse na uzyskanie satysfakcjonującego plonu.

COBORU ? (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) opublikowało ranking najlepiej plonujących odmian pszenżyta ozimego w roku 2016, 2017 i 2018, wraz z ich zimotrwałością.

Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego, zostały uszeregowane są według malejącego plonu w roku latach 2018, 2017 i 2016.

Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego

Lp. Odmiany% wzorca (a1) 2018, 2017, 2016% wzorca (a2) 2018, 2017, 2016Mrozoodporność
1Wzorzec, dt z ha77,3, 83,8, 74,5 85,3, 98,6, 86,4
2Belcanto (PL)103, 106, 106 101, 105, 1075,5
3Kasyno (PL)102, 103, 108 104, 100, 1085,5
4Orinoko (PL)102, 100, 108 103, 100, 1086
5Tadeus (DE)102, 102, 103 102, 101, 105,5
6Meloman (PL)101, 104, 105 100, 102, 1035,5
7Porto (PL)101, 104, 109 101, 101, 1085,5
8Sekret (PL)101, 102, 97 101, 99, 1005,5
9Toro (PL)101, 106, 107101, 102, 1065
10Rotondo (PL)100, 88, 99 101, 100, 1015,5
11Octavio (PL)98, 105, 115101, 102, 1146
12Subio (PL)98, 98, 101100, 98, 995,5
13Avocado (PL)–, 97, 104 –, 99, 102 5,5
14Temuco (NL)97, 105, 101 98, 102, 1004,5
15Trapero (PL)97, 100, 107 100, 99, 1066
16Trefl (PL)97, 100, 98 98, 98, 975
17Carmelo (PL)96, 104, 10398, 102, 1076
18Panteon (PL)96, 93, 104 98, 100, 1065
19Borowik (PL)95, 98, 9498, 101, 965
20Lombardo (NL)95, 99, 102 97, 102, 1005
21Rufus (DE)95, 100, 102 100, 101, 1034,5
22Tomko (PL)95, 88, 100 99, 93, 1006
23Fredro (PL)92, 97, 98 98, 100, 1004,5
24Festino (NL)–, 99, 93 –, 95, 964
25Agostino (NL)–, 98, 85 –, 100, 843
26Maestozo (PL)–, 98, 93–, 97, 944
27Tulus (DE)–, 97, 93 –, 98, 964
28Borwo (PL)–, 96, 101–, 95, 1016
29Pigmej (PL)–, 96, 99 –, 93, 985,5
30Torino (PL)–, 96, 81 –, 99, 812,5
31Pizarro (PL)–, 94, 103 –, 93, 1015
32Twingo (PL)–, 87, 96 –, 91, 986,5
33Trismart (PL)–, 86, 93 –, 94, 956
34Palermo (PL)–, 84, 97 –, 92, 1056
35Transfer (PL)–, 77, 100 –, 94, 1056,5

COBORU