żyto ozime
fot. Krzysztof Przepióra

Stałe lub okresowe monitorowanie gatunków roślin uprawnych pod kątem wartości gospodarczej, daje możliwość optymalnego doboru odmian pasujących do profilu gospodarstwa, bądź warunków klimatycznych w danym regionie.

Systemem, który zajmuje się weryfikacją odmian roślin uprawnych jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO), a cechami, które są niezwykle pożądane wśród rolników jest odporność na choroby, mrozoodporność i poziom plonowania.

Okres zasiewów żyta ozimego rozpoczyna się już na początku września. Aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne, trzeba pamiętać, że tylko najlepiej plonujące odmiany żyta ozimego w połączeniu z odpowiednim poziomem agrotechniki, dają największe szanse na uzyskanie wysokiego plonu.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ? COBORU sporządził zestawienie, w którym porównał najlepiej plonujące odmiany żyta ozimego w roku 2016, 2017 i 2018.

W rankingu uwzględniono populacyjne oraz mieszańcowe odmiany żyta ozimego, które uszeregowane zostały według malejącego plonu w roku 2018 lub w latach 2017 i 2016.

Najlepiej plonujące odmiany żyta ozimego

Lp. Odmiany% wzorca (a1) 2018, 2017, 2016% wzorca (a2) 2018, 2017, 2016
Wzorzec, dt z ha63,7, 70,0, 66,8 72,5, 82,2, 76,4
Odmiany populacyjne
1Inspector (DE)105, 99, 105 107, 102, 106
2Reflektor (DE)103, 100, 109 105, 103, 108
3Dańkowskie Hadron (PL)102, 103, 102 101, 101, 103
4Dańkowskie Turkus (PL)102, 101, 104 100, 101, 101
5Horyzo (PL)101, 98, 101 102, 100, 101
6Piastowskie (PL)101, 98, 104 101, 100, 103
7Antonińskie (PL)100, 98, 99 101, 100, 100
8Stanko (PL)100, 100, 100100, 100, 98
9Dańkowskie Diament (PL)99, 99, 99100, 100, 100
10Dańkowskie Granat (PL)99, 103, 102 97, 102, 101
11Dańkowskie Rubin (PL)99, 101, 100 98, 99, 100
12Dańkowskie Skand (PL)99, 97, 105 102, 101, 102
13Domir (PL)99, 99, 10198, 99, 100
14Dańkowskie Amber (PL)98, 101, 98 99, 100, 99
15Poznańskie (PL)98, 99, 103, 100, 100, 102
Odmiany mieszańcowe
1KWS Theofano (DE)129, 127, 133 126, 129, 132
2KWS Dolaro (DE)128, 132, 132 126, 129, 131
3KWS Vinetto (DE)128, 123, 134 126, 126, 131
4KWS Mattino (DE)126, 124, 131 125, 127, 131
5KWS Binntto (DE)125, 129, 132 124, 129, 131
6KWS Livado (DE)125, 127, 132 124, 123, 128
7KWS Serafino (DE)124, 131, 132 124, 131, 127
8KWS Daniello (DE)123, 124, 127 122, 125, 124
9SU Arvid (DE)122, 122, 128 124, 124, 129
10KWS Bono (DE)121, 126, 126 121, 122, 124
11KWS Florano (DE)121, 129, 132 122, 127, 129
12KWS Loretto (DE)121, 131, 134 122, 129, 132
13Tur (PL)119, 114, 114 118, 115, 116
14KWS Piano (DE)118, 126, 135 118, 128, 132
15SU Nasri (DE)118, 123, 127118, 121, 123
16SU Promotor (DE)118, 119, 123118, 119, 121
17KWS Classico (DE)117, 126, 134 120, 127, 128
18SU Stakkato (DE)117, 119, 122 119, 120, 124
19SU Performer (DE)117, 120, 124 119, 121, 125
20KWS Trebiano (DE)116, 126, 131 119, 124, 129
21SU Gerrit (DE)116, 122, 125 117, 121, 123
22SU Drive (DE)–, 117, 123 –, 118, 120
23Brandie (DE)–, –, 126–, –, 126

COBORU