fot. Krzysztof Przepióra

31 stycznia w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano dopisanie do Krajowego rejestru 16 odmian rzepaku ozimego, trzech odmian rzepaku jarego, dwóch odmian konopi i jednej odmiany lnu zwyczajnego (oleistego).

Nowe odmiany rzepaku ozimego 2020:

 • Akilah (d. RAP 547) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Batis (d. WRH 511) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Bono (d. BKH 5417) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Crotora (d. SLM17173W15) Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Daktari (d. WRH 536) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • DK Excited (d. DMH440) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 •  DK Expat (d. CWH398) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • ES Amaretto (d. ESC17067) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • Herakles (d. NPZ17164W11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • LE17346 (d. LE17/346) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Anarion (d. LE17/340) Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Areti (d. LE17/334) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Aviron (d. LE17/332) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Kwazar (d. MAH 8017) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Mars (d. MAH 7917) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Temptation (d. WRH 486) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

Nowe odmiany rzepaku jarego 2020:

 • Gustaw (d. MAH 4117) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Lakritz (d. DLE18813S11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Lavina (d. DLE18814S11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o

Nowa odmiana lnu 2020:

 • Silesia (d. W86) Odmiana oleista cechująca się podwyższoną zawartością kwasu linolowego (omega 6) i obniżoną zawartością kwasu linolenowego (omega 3); zgłaszający: Fundacja Linum

Nowe odmiany konopi 2020:

 • Sofia (odmiana włóknista); zgłaszający: VB Hemp sp. z o.o.
 • Mietko (odmiana włóknista); zgłaszający: Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska

Źródło: www.coboru.pl