orka zimowa
fot. Fotolia

Listopad jest miesiącem, kiedy na większości pól nie ma już śladów po uprawach takich roślin jak buraki cukrowe, ziemniaki czy kukurydza i można przystąpić do prac mających na celu przygotować pole na kolejny sezon siewny.

Pod pojęciem zabiegi agrotechniczne (uprawowe) należy rozumieć czynności wykonywane odpowiednimi narzędziami uprawowymi. Za ich pomocą wykonuje się orkę, włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie, wałowanie oraz gryzowanie, które są powszechnie wykorzystywane w uprawie roli.

Orka jako podstawowy zabieg uprawowy w okresie jesienno-zimowym

Orkę można wykonywać zarówno w okresie jesiennym, jak i zimowym i jest to podstawowy zabieg uprawowy ? pozostałe zaliczane są do czynności uzupełniających.

Chociaż w Polsce coraz popularniejsze są zabiegi bezorkowe, zdecydowana większość rolników wciąż decyduje się na wykonywanie orki zimowej ze względu na korzyści wynikające z jej stosowania.

Aby orka zimowa została wykonana w sposób odpowiedni, trzeba zwrócić szczególną uwagę na stopień uwilgotnienia gleby. Przeprowadzenie orki zimowej w przypadku zbyt suchej gleby może być trudne do zrealizowania, a nadmierna ilość wilgoci podczas wykonywania tego zabiegu może przyczynić się do zniszczenia struktury gleby oraz powstawania szkodliwej dla roślin zbitej podeszwy płużnej.

Jeżeli gleba jest zbyt mokra, najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie orki zimowej w czasie i przystąpienie do prac tuż przed nadejściem zimy.

Orka zimowa pozwala magazynować wodę w glebie

Orka zimowa jest orką mocno ingerującą w profil glebowy (25-30 cm). Dzięki temu następuje lepsze przemarznięcie i wznowienie zabiegów strukturotwórczych gleby. Co więcej, poprzez głębokie spulchnienie, gleba może zmagazynować większe ilości wody, której zapasy wykorzystają rośliny zasiane wiosną.

Ponadto podnoszenie, odwracanie, silne kruszenie i mieszanie gleby w czasie orki, umożliwia dokładne przykrycie i jej wymieszanie z nawozami organicznymi, naturalnymi, mineralnymi i resztkami roślinnymi. Głęboka orka zimowa potęguje procesy wietrzenia i mineralizacji, co powoduje uruchomienie i zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin oraz poprawia warunki do rozwoju korzystnych tlenowców w glebie.

Podczas wykonywania orki zimowej, warto jest pamiętać na jaką głębokość wykonywano ten zabieg na danym polu w ubiegłych latach, ponieważ stałe powtarzanie tej głębokości przez kilka lat może być przyczyną powstawania niekorzystnej podeszwy płużnej, która może stanowić barierę dla korzeni roślin uprawnych. W takich okolicznościach korzystne może być przeprowadzenie zabiegu głęboszowania lub przeprowadzenie orki z pogłębiaczem.

Jaki rodzaj pługa wybrać?

W wykonywaniu orki najlepiej sprawdzają się pługi obracalne i wahadłowe, ponieważ ich użycie zapewnia najlepszą ekonomikę pracy. W odróżnieniu od pługów tradycyjnych, nie wymagają one wykonywania nawrotów i pozostawiają rolę wyrównaną i niewyskibioną.

Po prawidłowym wykonanym zabiegu, gleba jest w pełni przygotowana do spoczynku zimowego, a gdy pojawi się mróz, utworzy się właściwa struktura gruzełkowata uprawionej roli.

Źródło: www.mojarola.pl