gorczyca jako międzyplon
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na mocy decyzji Komisji Europejskiej, polscy rolnicy będą mogli skorzystać z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia ? dotyczy to ugorów i międzyplonów.

Decyzja o wprowadzeniu odstępstw zapadła w związku z suszą, która pojawiła się w tym roku w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a celem takiego działania jest zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Z wymienionych derogacji skorzystać będą mogli rolnicy, których gospodarstwa znajdują się gminy z deficytem klimatycznego bilansu wodnego przekraczającego ? 200 mm. Aby derogacje w ogóle mogły mieć zastosowanie, państwa członkowskie zostały zobowiązane do  wskazania obszarów, które zostały dotknięte klęską suszy. Za wyznaczenie tych obszarów odpowiadał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) na podstawie pomiarów klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce.

Pierwsze odstępstwo dotyczące ugorów polegać będzie na tym, że grunty ugorowane uznawane będą za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA), również w przypadku jeżeli grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych. Odstępstwo nie dotyczy jednak gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi deklarowanych do EFA.

Drugie odstępstwo dotyczące międzyplonów polegać będzie na tym, że za obszary EFA uznawane będą międzyplony utworzone z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Międzyplonami EFA będą mogły być także uprawy roślin ozimych, o ile uprawiane będą w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Ponadto rolnicy, którzy w celu zrealizowania praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy i nie mogli dokonać go w optymalnym terminie agrotechnicznym ze względu na suszę, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni. Warunkiem takiego działania jest jednak wysianie na tych gruntach roślin ozimych.

MRiRW