pszenżyto ozime
fot. www.mojarola.pl

Już na początku września w niektórych regionach Polski rozpocznie się okres optymalnego terminu siewu pszenżyta ozimego. Ponieważ pszenżyto ozime należy do gatunków zbóż, które są dość wrażliwe na termin wysiewu i krzewi się przede wszystkim jesienią, nie zostało już zbyt wiele czasu, aby zastanowić się nad doborem odpowiedniej odmiany.

Polska jest jednym z największych producentów pszenżyta na świecie, co w dużej mierze wynika ze specyfiki gleb znajdujących się na terenie naszego kraju. Na rynku znajduje się obecnie kilkanaście bardzo wydajnych odmian pszenżyta ozimego, które przy zachowaniu odpowiedniego poziomu agrotechniki są w stanie wydać satysfakcjonujące plony.

Charakterystyka odmiany

Odmianą, która od kilku lat znajduje się w czołówce najlepiej plonujących i najchętniej wybieranych przez rolników jest pszenżyto ozime Meloman wyhodowane przez Hodowlę Roślin Strzelce. Pszenżyto Meloman jest odmianą, która została wpisana do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ? COBORU w 2014 roku i bardzo szybko zyskała uznanie w oczach rolników.

Największym atutem pszenżyta Meloman jest przede wszystkim wysoki potencjał plonotwórczy. Pszenżyto Meloman na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie było poddawane badaniu w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, gdzie uzyskiwał bardzo dobre wyniki. W 2017 roku przy przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), pszenżyto Meloman w zależności od regionu osiągało plon na poziomie 101-105% wzorca. Ponadto Meloman zalicza się do odmian pszenżyta ozimego, które mogą pochwalić się dużą masą 1000 ziaren oraz dużą gęstością ziarna w stanie zsypnym.

Jak podaje producent, pszenżyto Meloman jest bardzo uniwersalną odmianą, ponieważ ze względu na dużą tolerancje na zakwaszenie gleby i niskie wymagania glebowe, może być uprawiana praktycznie na wszystkich stanowiskach. W przypadku pszenżyta Meloman nie powinny pojawiać się także problemy z przezimowaniem. Odmiana charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie 5,5 w 9 stopniowej skali i zalicza się do jednych z najbardziej mrozoodpornych odmian pszenżyta ozimego.

Wysoka odporność na choroby 

Producent odmiany twierdzi, że pszenżyto Meloman charakteryzuje się wysoką odpornością na porastania ziarna w kłosie, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości plonu. Dodatkowo uzyskany plon charakteryzuje się zwiększoną zawartością białka, przez co z powodzeniem może znaleźć zastosowanie w żywieniu zwierząt.

Pszenżyto Meloman jest zbożem, które może być uprawiane na terenie całego kraju. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w corocznym zestawieniu zalecanych odmian pszenżyta ozimego na  sezon siewny 2019/2020 uwzględnił odmianę Meloman jako zboże nadające się do uprawy w każdym z 16 województw Polski.

Norma wysiewu pszenżyta Meloman

W przypadku pszenżyta Meloman zalecana norma wysiewu to 300 roślin na metr kwadratowy, aczkolwiek w przypadku słabszych stanowisk i opóźnionego terminu siewu, zaleca się zwiększenie obsady do około 360 roślin na metr kwadratowy.

W uprawie pszenżyta Meloman, podobnie jak w przypadku innych odmian tego gatunku najlepszym przedplonem są rośliny strączkowe i motylkowe, a także ziemniaki i rzepak ozimy. Mniej korzystnym przedplonem są pozostałe gatunki zbóż za wyjątkiem owsa.

Źródło: www.hr-strzelce.pl