wapnowanie gleby
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło program działań dotyczący usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród działań, jakie zostaną podjęte znalazło się między innymi wapnowanie gleb, na które w latach 2019-2023 zostanie wydane ponad 300 milionów złotych. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Kwota dofinansowania wynosić ma:

? do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO), jeżeli powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 25 ha użytków rolnych,

? do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) jeżeli powierzchnia gospodarstwa jest większa niż 25 ha, ale nie przekracza 50 ha użytków rolnych,

? do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO), jeżeli powierzchnia gospodarstwa jest większa niż 50 ha, ale nie przekracza 75 ha użytków rolnych.

Ponadto w życie ma wejść również program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest oraz program usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

MRiRW