wapnowanie gleb
fot. Krzysztof Przepióra

Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpoczęła działania zmierzające do uruchomienia programu dofinansowania wapnowania gleb w Polsce.

KRIR złożyło w tym celu wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z propozycją uruchomienia ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb.

Samorząd rolniczy uważa, że wapnowanie gleb jest procesem koniecznym także w kontekście ochrony środowiska i od kilku lat zabiega o wznowienie dopłat z tego tytułu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa także, że w Polsce znajdują się bardzo dużo gleb wymagających odkwaszenia, a proces ten pogłębia się z każdym rokiem. Między innymi dlatego wprowadzenie pomocy do zakupu wapna nawozowego powinno stać się sprawą priorytetową.

KRIR