zalecane odmiany jęczmienia jarego
fot. Krzysztof Przepióra

Już w drugiej połowie marca rozpocznie się sezon siewny jęczmienia jarego. Ze względu na fakt, iż Polska jest krajem dość mocno zróżnicowanym pod względem warunków klimatycznych, konieczny jest dobór odpowiedniej odmiany, która dałaby gwarancję pełnej aklimatyzacji w danym regionie i odpowiadałaby potrzebom gospodarstwa rolnego.

Osiągnięcie satysfakcjonującego plonu jęczmienia jarego w dużej mierze zależy od doboru odpowiedniej odmiany, dlatego powinien być on w pełni przemyślany. Podejmując decyzję o zakupie materiału siewnego, warto sięgnąć po zalecane odmiany jęczmienia jarego w roku 2019.

Warto mieć na uwadze, że każda odmiana charakteryzuje się innymi parametrami i cechuje się inną tolerancją na suszę, choroby oraz innymi wymaganiami glebowymi. Zalecane odmiany jęczmienia jarego to odmiany, które zostały sprawdzone i wydały wysoki plon w danych warunkach klimatycznych.

Poleganie na liście zalecanych odmian jęczmienia jarego sporządzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych daje dużą szansę, że dana odmiana będzie w pełni wpisywać się w listę priorytetów gospodarstwa.

Podczas wyboru odpowiedniej odmiany, pomocne powinno być określenie listy priorytetów dla gospodarstw oraz bazowanie na liście zalecanych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

COBORU opublikowało już zalecane odmiany jęczmienia jarego na nadchodzący sezon siewny.

Zalecane odmiany jęczmienia jarego 2019:

Dolnośląskie: KWS Olof, Ella, Oberek, Soldo

Kujawsko-Pomorskie: KWS Olof, Basic, Ella, Soldo, KWS Atrika, Paustian, KWS Vermont, Bente, Polonia Staropolska, Teksas

Lubelskie: KWS Olof, Basic, Ella, KWS Atrika, Soldo, Paustian

Lubuskie: Allianz, KWS Olof, Paustian, Airway, Teksas

Łódzkie: Soldo, KWS Vermont, Teksas, KWS Harris, Pilote, Radek

Małopolskie: KWS Olof, Soldo, Podarek, Allianz, KWS Vermont, Rubaszek

Mazowieckie: Ella, KWS Atrika, Soldo, KWS Irina, SU Lolek, Rubaszek, KWS Cantton, KWS Vermont, Paustian, Polonia Staropolska, Bente, Xanthe

Opolskie: Ella, Soldo, KWS Atrika, KWS Cantton, Podarek, Rubaszek, KWS Vermont

Podkarpackie: Basic, Ella, Kucyk, KWS Atrika, Oberek, Soldo, KWS Irina, Radek, RGT Planet*

Podlaskie: Ella, KWS Dante, KWS Irina, Basic, Allianz, Radek

Pomorskie: Ella, Soldo, KWS Atrika, KWS Irina, Radek, RGT Planet

Śląskie: Kucyk, Soldo, KWS Atrika, KWS Dante, KWS Vermont, RGT Planet, Allianz, Bente, Paustian, Ismena, MHR Fajter, Pilote

Świętokrzyskie: Ella, Soldo, Rubaszek, KWS Vermont, Paustian, Polonia Staropolska, Teksas

Warmińsko-Mazurskie: Oberek, Soldo, Rubaszek, Salome, KWS Fabienne, Radek, KWS Cantton, Paustian

Wielkopolskie: KWS Irina, KWS Orphelia, Soldo, Salome, KWS Dante, KWS Harris, KWS Vermont, Paustian, Ovation, Uta

Zachodniopomorskie: Esma, Etoile*, KWS Dante, RGT Planet

* ? odmiana wstępnie rekomendowana

COBORU