pszenżyto ozime kwitnienie
fot. Krzysztof Przepióra

Chociaż na terenie całej Polski wciąż trwają prace żniwne, nadchodzi czas, aby zastanowić się nad odpowiednim doborem odmiany pszenżyta ozimego na sezon siewny 2019/2020.

Pszenżyto ozime jest zbożem, który krzewi się głównie jesienią, przez co jest bardzo wrażliwe na terminy wysiewu. Polska jest krajem, w którym panują sprzyjające warunki do uprawy pszenżyta ozimego, ale ze względu na dość duże zróżnicowanie pod względem klimatycznym, optymalne terminy siewu tej rośliny przypadają w różnych terminach, a ich zachowanie wraz z doborem odpowiedniej odmiany mogą w istotnym stopniu wpływać na uzyskiwane plony.

Przystępując do wyboru odpowiedniej odmiany pszenżyta ozimego, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że każda odmiana charakteryzuje się inną tolerancją na choroby, suszę, inną mrozoodpornością oraz innymi wymaganiami glebowymi.

Pszenżyto ozime jest zbożem, w przypadku którego optymalne terminy siewu w zależności od regionu Polski przypadają pomiędzy 5 września, a 10 października. Zdarza się jednak, że ze względu na specyfikę gospodarstwa wykonanie siewu w optymalnym terminie nie jest możliwe ? wówczas warto skorzystać z odmian pszenżyta ozimego, które charakteryzują się podwyższoną tolerancją na opóźniony termin siewu.

Wybór odpowiedniej odmiany pszenżyta ozimego powinien być w pełni przemyślany, ponieważ podjęcie błędnej decyzji może być trudne do zrekompensowania, nawet poprzez zachowanie wysokiej intensywności zabiegów agrotechnicznych.

Podejmując decyzję o wyborze materiału siewnego, warto bazować na liście zalecanych odmian pszenżyta ozimego 2019/2020.  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych corocznie przygotowuje zestawienie zalecanych odmian pszenżyta ozimego na  sezon siewny 2019/2020 dla poszczególnych województw.

Zalecane odmiany pszenżyta ozimego 2019/2020:

Dolnośląskie: Agostino, Borowik, Maestozo, Meloman

Kujawsko-pomorskie: Tomko, Meloman, Panteon, Trapero, Kasyno, Porto, Sekret

Lubelskie: Borowik, Subito, Meloman, Rotondo, Lombardo, Kasyno, Rufus

Lubuskie: Borowik, Meloman, Lombardo, Trapero, Kasyno, Sekret

Łódzkie: Subito, Meloman, Trapero, Trefl, Octavio, Tadeus

Małopolskie: Agostino, Borowik, Fredro, Meloman, Trapero, Trefl, Lombardo

Mazowieckie: Borowik, Subito, Meloman, Rotondo, Trefl, Trapero, Kasyno, Panteon

Opolskie: Meloman, Avokado, Lombardo, Kasyno, Rufus

Podkarpackie: Fredro, Borowik, Meloman, Rotondo, Panteon, Avokado, Sekret

Podlaskie: Borowik, Subito, Tomko, Meloman, Panteon, Trapero, Kasyno, Octavio, Sekret

Pomorskie: Twingo, Meloman, Trapero, Kasyno, Pizarro, Porto, Rufus, Sekret

Śląskie: Meloman, Rotondo, Lombardo, Panteon, Trapero, Avokado, Kasyno, Rufus, Sekret, Orinoko, Tadeus

Świętokrzyskie: Tulus, Borowik, Meloman, Lombardo, Subito, Trapero, Kasyno, Sekret

Warmińsko-mazurskie: Subito, Meloman, Trefl, Kasyno

Wielkopolskie: Fredro, Meloman, Trapero, Avokado, Sekret, Temuco, Trefl

Zachodniopomorskie: Meloman, Trapero, Lombardo, Avokado, Tadeus

Źródło: www.coboru.pl