Jan Krzysztof Ardanowski
fot. MRiRW

Mija 100 dni odkąd funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi objął Jan Krzysztof Ardanowski, zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Jurgiela.

Ardanowski po pierwszych miesiącach sprawowania funkcji szefa w resorcie rolnictwa pokusił się o pierwsze podsumowania i podkreślił, że podstawowym celem jego działania jest wspieranie produkcji rolnej i zwiększanie jej opłacalności.

Minister rolnictwa pod lupę wziął między innymi takie kwestie jak zwiększenie zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie rolniczym z 86 l/ha do 100 l/ha, podpisanie porozumienia „Program dla polskiego ziemniaka”, czy nowy system rejestracji i identyfikacji zwierząt, który uruchomiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najważniejszymi programami realizowanymi obecnie przez resort jest zwiększenie możliwości rolników w zakresie sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów do zakładów prowadzących handel detaliczny – sklepów, restauracji czy stołówek, pomoc suszowa oraz walka z wirusem ASF.

– Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył na pomoc suszową rekordową kwotę w wysokości 1,5 miliarda złotych i na pewno żaden rolnik nie zostanie bez pomocy. Do tego jednak niezbędne są protokoły, gdyż wydajemy pieniądze publiczne z budżetu krajowego – powiedział Ardanowski.

– Programy pomocy suszowej funkcjonują od lat. Zmieniłem tylko to, co było możliwe w ramach moich kompetencji.

– Afrykański pomór świń stał się chorobą światową, a nam jak na razie udaje się utrzymać ją na wąskim pasie wzdłuż naszej wschodniej granicy. Pojawiły się szanse na uwolnienie kolejnych gmin z restrykcji związanych z obszarami z ograniczeniami – stwierdził Ardanowski.

Szef resortu poinformował również, że coraz lepiej układa się współpraca z myśliwymi w zakresie redukcji populacji dzików oraz proces wdrażania zasad bioasekuracji.

MRiRW