susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Od 14 do 29 września 2018 roku, rolnicy którzy ponieśli straty związane z wystąpieniem suszy rolniczej, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wsparcie w wysokości 1000 złotych do każdego hektara powierzchni upraw mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, gdzie szkody powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi poinformowało, że wsparcie będzie udzielane poza formułą pomocy de minimis w przypadku, kiedy szkody wynikające z tegorocznej suszy lub powodzi, zostaną oszacowane przez komisję na ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie lub średniej rocznej produkcji roślinnej. Jeżeli szkody te będą wynosić nie więcej niż 30%, wówczas wsparcie będzie udzielane ramach pomocy de minimis.

Resort rolnictwa zapowiedział także, że kwota pomocy będzie pomniejszana o 50% w przypadku rolników, którzy nie posiadają ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Ostateczna wysokość wsparcia, jaką otrzymają rolnicy, będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody wywołane suszą lub powodzią na powierzchni co najmniej 70% danej uprawy oraz stawki pomocy.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

MRiRW