kwalifikowany materiał siewny
fot. Fotolia

Już tylko kilka dni mają rolnicy, którzy planują złożenie wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty z tytułu wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu i sadzenia.

Z dopłat mogą skorzystać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków.

Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem. Rolnicy ubiegający się o skorzystanie z dopłat, powinni posiadać działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar.

Uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon nie są objęte dopłatami. Całkowita kwota pomocy de minimis, która może zostać przyznana producentowi rolnemu wynosi do 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Dotyczy to także grupy rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

ARiMR