Jan Krzysztof Ardanowski Fundusz Gwarancji Rolnych
fot. MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w dniu 30 lipca osiągnęło porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie powstania Funduszu Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na mocy podpisanej umowy rolnicy oraz przedsiębiorcy przetwórstwa rolno-spożywczego, będą mieć łatwiejszy dostęp do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

? Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce instrument finansowy, który jest dedykowany wyłącznie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ? powiedział szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski po podpisaniu umowy z BGK, który reprezentował Wojciech Hann, członek zarządu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja sprawująca nadzór nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie mogło zapewnić wkład finansowy w wysokości 50 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie z kolei sprawował funkcję podmiotu wdrażającego instrument finansowy w formie gwarancji spłaty kredytów w sektorze rolno-spożywczym.

Z uwagi na gwarancyjny efekt mnożnikowy, czyli przyciąganie środków sektora bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. inwestycji ? informuje resort rolnictwa.

Dotychczas PROW na lata 2014-2020 ograniczał się wyłącznie do wsparcia dotacyjnego. Na mocy zawartego porozumienia możliwe będzie kierowane programu do ostatecznych odbiorców także w formach o charakterze zwrotnym ? w tym przypadku w formie gwarancji spłaty kredytów.

Fundusz Gwarancji Rolnych wliczany będzie do rządowego programu ?Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego?, który wpisuje się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

MRiRW