świnie - hodowla na wolnym wybiegu
fot. Fotolia

Najmniej 100 złotych za jednego tucznika i 500 zł za jedną krowę ? zapowiadał w kwietniu Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości w trakcie konwencji PiS, która odbyła się w miejscowości Kadzidło na Kurpiach.

Po kilku miesiącach od zapowiadanego działania, wiadomo że program ?Krowa plus? wejdzie w życie od przyszłego roku, jednak na korzystniejszych niż zapowiadał w kwietniu szef Prawa i Sprawiedliwości zasadach.

W ramach programu ?Dobrostan zwierząt?, który zostanie uruchomiony w 2020 roku, rolnicy będą mogli uzyskać dodatkowe wsparcie za realizację poprawy warunków hodowli zwierząt, które wykraczają ponad normy wynikające z obowiązującego prawa. Okazuje się, że w skali roku rolnicy będą mogli otrzymać do 595 zł na krowę oraz do 612 zł na świnię.

O wysokości dopłat decydować będzie działanie, na jakie zdecyduje się rolnik. W przypadku trzody chlewnej, dotacje będą wyglądać następująco:

PAKIET 1. DOBROSTAN ŚWIŃ

Wariant 1.1. Dobrostan loch polegający na zwiększeniu powierzchni w budynkach. W tym przypadku płatność będzie przyznawana rolnikowi, który w budynku inwentarskim zapewni powierzchnię przypadającą na jedną lochę, która będzie zwiększona o co najmniej 20% względem minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. Stawka płatności w ramach tego wariantu wynosi 301 zł/szt. w skali roku.

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników polegający na zwiększeniu powierzchni w budynkach. W ramach tego wariantu płatność będzie mogła zostać przyzna rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20% względem minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. Stawka płatności określana jest w tym przypadku na 24 zł/szt. rocznie.

Wariant 1.3. Dobrostan loch polegający na zapewnieniu lochom dostępu do wybiegu. Jest to dodatkowa opcja dla rolników, który realizują wariant 1.1. Stawka płatności wynosi 612 zł/szt. w skali roku.

Wariant 1.4. Dobrostan tuczników polegający na zapewnieniu tucznikom dostępu do wybiegu. Jest to działanie stanowiące dodatkową opcję dla rolników realizujących wariant 1.2. W tym przypadku stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Jeżeli chodzi o bydło, poprawa dobrostanu została wyceniona następująco:

PAKIET 2. DOBROSTAN KRÓW

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych, polegający na ich wypasie. W tym przypadku płatność będzie przysługiwał rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym. Stawka płatności w skali roku określana jest na 185 zł/szt.

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo, polegający na zwiększeniu powierzchni w budynkach. W ramach tego działania, płatność będzie przysługiwała rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20% względem minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. Kwota płatności wynosić będzie 595 zł/szt. rocznie.

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek, który polegać będzie na przyznawaniu płatności rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20% względem minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. Wysokość płatności wynosić będzie 329 zł/szt w skali roku.

Pieniądze przeznaczone na realizację programu ?Dobrostan zwierząt?, pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a na realizację dopłat przeznaczono 50 mln euro.

MRiRW