wyrównanie dopłat bezpośrednich wspólna deklaracja
fot. MRiRW

Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia to państwa, które podobnie jak Polska dążą do wyrównania dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej. W poniedziałek w Warszawie podpisano wspólną deklarację w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Ministrowie rolnictwa powyższych państw uważają, że rolnicy w Unii Europejskiej funkcjonują na jednolitym rynku, stawiane są im jednakowe, nowe, ambitne cele wobec klimatu i środowiska, dlatego powinno otrzymywać taki sam poziom wsparcia.

Obecnie płatności bezpośrednie wspierające dochody rolników są w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowane i wynoszą od 200 do 500 euro na hektar.

? Pojawiają się nowe wyzwania, z którymi żaden pojedynczy kraj sobie nie poradzi: wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, zmianami rynku globalnego, problemy głodu na świecie. W tych i wielu innych sprawach Unia Europejska musi być bardzo aktywna. Dlatego wyrównanie szans rozwoju jest elementem jeszcze bardziej integrującym Europę ? powiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podpisana deklaracja będzie udostępniona innym państwom członkowskim Unii Europejskiej z możliwością  jej poparcia  w najbliższym czasie.

Źródło: www.minrol.gov.pl