fot. Agro-Masz

Utrzymanie łąk i pastwisk w dobrej kulturze rolnej jest niezwykle istotne, zwłaszcza z punktu widzenia gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła zarówno mlecznego, jak i mięsnego.

Aby pozyskiwać z użytków zielonych maksymalną ilość najwyższej jakości paszy, konieczna jest ich odpowiednia pielęgnacja i niedopuszczenie do wyparcia traw przez niepożądane gatunki roślin.

Najtańszym i najprostszym sposobem na poprawę stanu łąk i pastwisk jest pielęgnacja bezorkowa, która nie tylko ogranicza parowanie wody, ale także spulchnia glebę oraz poprawia krzewienie się trawy.

W celu sprawnego i szybkiego przeprowadzania prac, firma Agro-Masz poszerzyła swoją ofertę o nowy agregat do uprawy użytków zielonych – Agro-Masz Grass 300, który pozwala wykonywać takie czynności jak wałowanie, włókowanie, podsiew czy ponowny siew traw.

Agro-Masz Grass 300 jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym, a jego pierwsza sekcja zagarniająca pozwala zniszczenie płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów.

Efektywne spulchnianie gleby zapewnia wału pryzmatyczny, którego zęby świetnie niwelują pozostałości po poprzednim użytkowaniu gleby, a jego hydrauliczna regulacja pozwala dostosować maszynę do warunków, jakie mają miejsce na polu.

Ważący około 1400 kilogramów Agro-Masz Grass 300 najlepiej współpracuje z ciągnikami, których mocy wynosi około 100 KM mechanicznych. W takich warunkach wydajność maszyny wynosi 2 hektary na godzinę.

Źródło: Agro-Masz