Minister Jan Krzysztof Ardanowski
fot. Jan Krzysztof Ardanowski - strona oficjalna

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH), które odbyło się w Brukseli.

Przewodnim tematem dyskusji była reforma Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. W swoim wystąpieniu, polski minister podzielił się swoimi spostrzeżeniami.

? Przed  ustaleniem  kształtu  Wspólnej Polityki Rolnej należy znać budżet, który będzie przyjęty dopiero jesienią 2019 roku. Polska oczekuje  utrzymania silnego, sprawnego rolnictwa, które będzie realizować cele oczekiwane przez  społeczeństwo. Zwrócił uwagę, że należy zapewnić wspólnotowy charakter WPR z dużym zakresem subsydiarności dla państw członkowskich. Jednak potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników ? stwierdził Ardanowski

? Sprawiedliwego wsparcia w Unii Europejskiej oczekują zarówno rolnicy jak i konsumenci ? dodał szef resortu rolnictwa.

Zdaniem Ardanowskiego, Wspólna Polityka Rolna po roku 2020 wymaga także zmiany sposobu finansowania, a niektóre rodzaje inwestycji powinny mieć o 75 lub 100% wyższy poziom współfinansowania. Dotyczy to wsparcia dla młodego rolnika czy inwestycji wspólnych.

? Należy utrzymać płatności powiązane z produkcją dla sektorów zanikających, a ważnych i społecznie akceptowalnych, z odpowiednią elastycznością daną państwom członkowskim w ich konstruowaniu ? stwierdził Ardanowski.

MRiRW