minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski
fot. MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił swoje stanowisko w odpowiedzi na sygnały o podwyższaniu cen niektórych produktów żywnościowych w związku pandemią koronawirusa.

? Nie ma zgody na niczym nieuzasadnione podwyżki cen żywności ? poinformował szef resortu rolnictwa odnosząc się do wzrostów cen, które dotyczą przede wszystkim mięsa drobiowego i produktów mleczarskich.

Według ministra podnoszenie cen produktów rolno-spożywczych w sklepach jest działaniem na szkodę obywateli i państwa polskiego.

Poniżej treść oświadczenia, które zostało wystosowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

? Ceny żywności płacone za surowce rolne są jednymi z niższych w Europie i podwyżki cen w sklepach nie obciążają w żaden sposób rolników.

? Polska należy do państw o dużym potencjale produkcji rolnej, tak dużym, że musimy eksportować, aby rolnictwo mogło się rozwijać. Nieuczciwi kontrahenci, którzy chcieliby mniej płacić rolnikom, chcą jednocześnie zarobić podwyższając ceny.

? Żywności mamy pod dostatkiem, a zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego nieprzerwanie pracują. Chwilowe braki w zaopatrzeniu spowodowane były wzmożonymi zakupami, których nie przewidzieli handlowcy. Te braki uzupełniane są na bieżąco.

? Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony konsumenta i Konkurencji będą sprawdzać zmiany cen żywności w sklepach i w przypadku nadużyć nakładać sankcje karne.

? Minister Ardanowski podkreśla, że spekulowanie cenami żywności i wykorzystywanie sytuacji spowodowanej pandemią jest podłe, nieetyczne i zasługuje na potępienie.

Źródło: www.minrol.gov.pl