Jan Krzysztof Ardanowski - Jasna Góra
fot. MRiRW

W niedzielę odbyły się uroczystości Jasnogórskich Dożynek, w których udział wzięło ponad 30 tysięcy rolników z całej Polski. Jasnogórskie Dożynki odbyły się w tym roku po raz 27 i zbiegły się w czasie z  80. rocznicą napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, a także 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

Najważniejszym punktem uroczystości była Msza Święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych, a homilię wygłosił biskup włocławski Wiesław Mering. W uroczystościach dożynkowych wziął także udział minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

? My rolnicy, mieszkamy na wsi bo tak chcemy, bo lubimy tę pracę ? powiedział minister Ardanowski podczas swojego wystąpienia.

? W procesie prywatyzacji, głównie z lat 90. my rolnicy zostaliśmy oszukani. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami nie jesteśmy udziałowcami zakładów przetwórczych.

? Aktualnie jako rolnicy jesteśmy petentami u tych, którzy przerabiają wytwarzane w naszych gospodarstwach surowce i dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także ja osobiście, realizujemy program, który zakłada wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.

W swoim wystąpieniu, minister rolnictwa zwrócił także uwagę, że rolnicy, którzy doznali strat w wyniku tegorocznej suszy, mogą liczyć na wsparcie.

? Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy będzie wyglądać podobnie jak w roku ubiegłym. Mamy zabezpieczone środki i rolnicy nie zostaną bez pomocy. W tym momencie czekamy już tylko na protokoły z szacowania strat ? powiedział Ardanowski, dodając że Polacy powinni być wdzięczni polskiej wsi.

? Powinniśmy być wdzięczni wsi przede wszystkim za nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy co jeść, mamy dużo żywności, żywności najwyższej jakości, dzięki czemu możemy myśleć o innych rodzajach bezpieczeństwa np. militarnego, społecznego, ekonomicznego.

MRiRW