Posiedzenie Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
fot. MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski wziął w poniedziałek udział w posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, którego tematem przewodnim była tzw. zielona architektura w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Szef resortu rolnictwa w swoim wystąpieniu zadeklarował, że Polsce bardzo zależy na rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem wymogów środowiskowych (ochrony gleby, wody, środowiska), ale zaznaczył, że realizacja tego wymaga odpowiedniego poziomu finansowania.

? Rolnictwo należy do sektora, które oddziałuje na środowisko, a jednocześnie jest od niego silnie uzależnione. Wymaganie od rolników realizacji szerokiej listy działań bez odpowiedniego zabezpieczenia budżetu na ich finansowanie nie jest możliwe. W propozycji dotyczącej warunkowości, która została przedstawiona przez Komisję Europejską, brak jest równowagi pomiędzy ambicjami większego zaangażowania Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz środowiska i klimatu, a finansowaniem tej polityki ? stwierdził minister Ardanowski.

Polska przedstawiła tym samym stanowisko, że rolnicy posiadający mniejsze gospodarstwa, którzy prowadzą głównie ekstensywną produkcję, powinni być wyłączeni z obowiązkowych wymogów dotyczących zielonej architektury. Byłby to jednocześnie przykład uproszczenia, które jest ważnym elementem reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Nowym elementem WPR jest propozycja eko-programów realizowanych w I filarze (warunek płatności bezpośrednich).

MRiRW